Premier Ierland: Vaticaan narcistisch

In ongekend harde bewoordingen heeft de Ierse premier Enda Kenny het Vaticaan gisteren een elitaire en narcistische opstelling verweten in de onderzoeken naar misbruik van kinderen door rooms-katholieke geestelijken. Het Vaticaan legt „een ronduit schaamteloze minachting” aan de dag voor de slachtoffers. „De verkrachting en marteling van kinderen werd gebagatelliseerd of ‘gemanaged’ om het primaat van de institutie, haar macht, status en reputatie, in stand te houden”, zei Kenny in een toespraak tot het parlement.

Aanleiding is een rapport over kindermisbruik in het bisdom Doyle. Daarin stond dat het Vaticaan tot een paar jaar terug Ierse bisschoppen aanmoedigde om, in strijd met afspraken, kindermisbruik niet te melden bij de Ierse autoriteiten en niet volledig mee te werken met justitiële onderzoeken hiernaar. De pauselijke nuntius in Dublin zou dat nog in 1997 hebben geadviseerd aan de Ierse bisschoppen.

Dit illustreert „het niet-functioneren, het losgezongen zijn van de realiteit, het elitarisme, het narcisme die de cultuur van het Vaticaan tot de dag van vandaag domineren”, zei Kenny, zelf praktiserend katholiek.

Niet eerder heeft een premier in het katholieke Ierland zulke felle bewoordingen tegen de katholieke kerk gebruikt.

Veel meer dan tegen de lokale bisschoppen, die in allerlei toonaarden spijt hebben betuigd, richt de toorn zich tegen het Vaticaan. De Ierse regering heeft Rome om een officiële reactie gevraagd op het rapport over Doyle.

Premier Kenny kreeg ’s avonds impliciet steun van de aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin. Geraakt door de emotionele uithaal van Kenny zei Martin dat er in het Vaticaan en in de katholieke hiërarchie een „coterie” bestaat, een kliek intriganten, die de afspraken binnen de kerk over de bescherming van kinderen ondermijnt en negeert. „Wat doe je als je allerlei systemen hebt opgezet en iemand die negeert? Wat doe je als groepen, in het Vaticaan of in Ierland, proberen te ondermijnen wat er wordt gedaan en dat simpelweg weigeren te begrijpen?” (Reuters, AP, AFP)