Mag de politie straks van iedereen vingerafdrukken afnemen?

Nee. De proef met de draagbare vingerafdrukkenscanner die de politiekorpsen dit najaar willen gaan uitvoeren, is louter gericht op mensen van wie de politie denkt dat zij niet rechtmatig in Nederland verblijven. Overigens slaat de politie de vingerafdrukken bij de mobiele opname sowieso niet op.

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, moet zijn vingerafdrukken afstaan. Die zijn opgeslagen in een landelijke databank, de Basis Voorziening Vreemdelingen. In die database voeren betrokken organisaties, zoals de marechaussee en de Immigratie- en Naturalisatiedienst de gegevens van asielzoekers in. De politie mag met behulp van die databank nu ook al checken of de aangehouden persoon wel of niet legaal in Nederland verblijft.

Feitelijk verplaatst die controle van identiteit en legaal verblijf zich dus van het politiebureau naar de straat. Dat moet de opsporing van de naar schatting honderdduizend illegalen in Nederland bevorderen.

Er bestaat overigens ook een Europese databank met vingerafdrukken van asielzoekers, genaamd Eurodac. Deze database gebruiken de EU-lidstaten sinds 2003, en is bedoeld om te kunnen controleren in welk land iemand asiel heeft aangevraagd en om te voorkomen dat mensen dat in meerdere EU-landen tegelijk doen. Het eerste land binnen de EU waar een asielzoeker asiel aanvraagt, is namelijk verantwoordelijk voor de afhandeling van die aanvraag.

De politie mag nu nog niet in die gegevens zoeken, al heeft de Europese Commissie wel een wetsvoorstel ingediend om de politie daar alsnog toestemming voor te geven.