Kritiek op Egyptische kieswet

De Egyptische militaire leiders zullen geen internationale waarnemers in het land toelaten om de komende parlementsverkiezingen te volgen.

Activisten leverden meteen kritiek op dit gisteren bekendgemaakte besluit, dat onderdeel vormt van de definitieve versie van de nieuwe kieswet. Zij zeiden dat het weren van buitenlandse waarnemers vragen opwerpt over de transparantie van de eerste verkiezingen na de val van president Hosni Mubarak in februari. „Dit is niet een erg positief signaal”, zei Hafez Abou Saada van de Nationale Raad voor Mensenrechten.

De verkiezingen, voor Lager- en Hogerhuis tegelijk, worden voor het einde van het jaar gehouden. Het leger had aanvankelijk de verkiezingen in september willen houden. Maar dat stuitte op fel verzet van nieuwe politieke partijen die te weinig tijd hadden om zich te organiseren en bang waren dat gevestigde partijen als de Moslimbroederschap ervan zouden profiteren.

De verkiezingen, zo maakte generaal Mamdouh Shaheen op een persconferentie in Kairo bekend, zullen achtereenvolgend in drie regio’s worden gehouden met twee weken ertussenin. Op die manier hebben binnenlandse waarnemers, rechters, voldoende mogelijkheid om het verkiezingsproces grondig te controleren, zo zei Shaheen, een lid van de regerende militaire raad. „We hebben niets te verbergen”, zei hij. Maar „we verwerpen alles dat inbreuk maakt op onze soevereiniteit”.

Afgelopen november haalde Mubaraks Nationale Democratische Partij bijna alle zetels in het Lagerhuis in verkiezingen waarmee volgens oppositie en waarnemers vergaand was geknoeid. De woede daarover droeg bij tot de opstand die de president ten val bracht.

Shaheen bevestigde dat de 504 zetels in het Lagerhuis zullen worden verdeeld tussen politieke partijen en individuele kandidaten. Dat maakt het moeilijker voor partijen om een duidelijke meerderheid te veroveren. Politieke groepen hadden opgeroepen individuele kandidaten juist te weren, om de terugkeer van vertegenwoordigers van het oude regime te bemoeilijken. Het quotum voor vrouwen wordt afgeschaft. (Reuters, AP)