Jaarlijks staan 2 ziekenhuizen onder toezicht

Er zijn intussen 25 doden gevallen in het Maasstad Ziekenhuis. De zorginspectie vertrouwt het niet. Een buitenstaander moet nu toezicht houden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gisteren onder verscherpt toezicht gesteld. Ze vindt dat het ziekenhuis niet voortvarend genoeg handelt tegen verspreiding van de resistente bacterie klebsiella.

1 Hoeveel patiënten zijn besmet met de bacterie?

Bij 63 (oud-)patiënten heeft het ziekenhuis besmetting vastgesteld. In totaal 1.804 patiënten zouden besmet kunnen zijn en worden nog onderzocht. Er zijn 25 patiënten overleden die besmet waren. Dat wil niet zeggen dat ze aan de bacterie zijn overleden. Van één overleden patiënt wordt nog onderzocht of hij een ‘nieuw’ geval was of al behoorde tot de bekende 63 besmette patiënten. Zo’n bacterie is moeilijk te doden met antibiotica. Vooral zieke, kwetsbare, mensen worden er ziek van. Microbiologen noemen het daarom een ‘ziekenhuisbacterie’.

2 Waarom is het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld?

De inspecteur concludeerde vorige week al dat het ziekenhuis niet snel genoeg is met maatregelen om verspreiding van de bacterie te voorkomen. Zo moet het personeel standaard beschermende kleding dragen bij besmette patiënten en steevast de handen wassen op bepaalde momenten. Dat gebeurt nog niet structureel, zo bleek gisteren opnieuw bij een bezoek van de inspecteur. Bovendien zijn de hygiënisten in het ziekenhuis het oneens met de arts-microbiologen over welke maatregelen noodzakelijk zijn. Ze geven verschillende instructies aan het verplegend personeel en werken niet samen.

De inspectie eist dat er onmiddellijk een externe supervisor wordt aangestelde (een hoogleraar) naar wie alle partijen moeten luisteren. Als hij een voorzorgsmaatregel afkondigt, dan moet iedereen dat toepassen.

Het ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor beheersing van de uitbraak van de bacterie. Het krijgt daarbij hulp van het RIVM, de GGD en externe deskundigen van het UMCU. Het crisisteam dat het ziekenhuis eind mei vormde, brengt sindsdien na elke vergadering verslag uit aan de inspectie, zodat zij kan zien of men de juiste voorzorgs- en isolatiemaatregelen treft.

3 Wat houdt verscherpt toezicht in?

Dat er twee maanden lang regelmatig een inspecteur langskomt. Ook onverwachts. Hij zal kijken of de afdelingen snel genoeg alle maatregelen doorvoeren. Jaarlijks stelt de inspectie ongeveer twee van de honderd Nederlandse ziekenhuizen onder verscherpt toezicht.

4 Hoe is de bacterie ontdekt?

Die werd ontdekt doordat een arts van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een patiënt onderzocht die was overgeplaatst uit het Maasstad Ziekenhuis. De bacterie is zeer waarschijnlijk binnengebracht door een patiënt die in een buitenlandse ziekenhuis heeft gelegen. De inspectie onderzoekt ook of het Maasstad Ziekenhuis snel genoeg heeft gehandeld toen de bacterie werd ontdekt.

5 Wat is het Maasstad Ziekenhuis voor ziekenhuis?

Een groot algemeen ziekenhuis met 600 bedden in Rotterdam-Zuid, met jaarlijks 400.000 patiënten. Opvallend is dat bestuursvoorzitter Paul Smits vorig jaar de best beloonde ziekenhuisdirecteur van Nederland was. Hij verdiende 391.654 euro.