Inspectie: Maasstad Ziekenhuis laks met bacteriën

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gisteren onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het ziekenhuis snel genoeg de nodige maatregelen treft om de resistente bacterie Klebsiella te bestrijden. Binnen enkele maanden stierven 25 patiënten die besmet waren, al zijn ze niet noodzakelijkerwijs aan die bacterie overleden. Bij 63 (ex)-patiënten is besmetting geconstateerd. Ruim 1.800 (ex)-patiënten worden opgespoord en onderzocht.

De inspectie constateert dat de hygiënisten in het ziekenhuis het oneens zijn met de arts-microbiologen over de te nemen voorzorgmaatregelen. Ze geven het verplegend personeel verschillende instructies. Zo zou de ene groep zeggen dat het personeel altijd beschermende kleding moet dragen in de buurt van een besmette patiënt, en de andere groep niet. Ook zouden ze verschillend denken over de frequentie waarmee verpleegkundigen de handen moeten wassen. De inspectie eist dat de directie een externe supervisor, een hoogleraar, aanwijst naar wie de hygiënisten en de arts-microbiologen, en dus ook het verplegend personeel, moeten luisteren. Twee maanden lang zal een inspecteur de vorderingen in het ziekenhuis volgen. Een opnamestop wordt niet ingesteld.

Vijf vragen over bacterie: pagina 8