G20: eigen economie beschermen

Door de crisis beschermen de rijke landen hun eigen economie door handelsbarrières op te werpen.

Om de economische crisis te bestrijden nemen de G20-landen steeds meer protectionistische maatregelen. Vooral de ontwikkelingslanden zijn de dupe.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde studie van zeven economische instituten die als Global Trade Alert (GTA) de opkomst van protectionisme in de gaten houden sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008.

Sinds dat jaar hebben regeringsleider bijna tweehonderd maatregelen genomen om de eigen economie (met name industrie en landbouw) te beschermen. Van deze beleidsmaatregelen is 80 procent genomen door de regeringsleiders van de G20. Een jaar geleden bedroeg dat percentage 60. Vaak wordt gebruikgemaakt van invoerbeperkende maatregelen, zoals invoerheffingen en invoerquota, of wordt de binnenlandse fabrikant gesteund door subsidies.

„De aanhoudende economische crisis in Europa heeft tot gevolg dat steeds meer landen terugvallen op protectionisme”, zegt hoogleraar Simon Evenett, coördinator van het onderzoek. Hij betreurt het dat met name de Europese landen, die zich in het verleden vaak sterk hebben gemaakt voor vrijhandel, vaker een beroep doen op protectionisme.

De Groep van 20 (G20) bestaat uit 19 landen en de Europese Unie. Het bruto nationaal product van deze landen is 90 procent ‘wereld-bnp’. De G20 is goed voor zo’n 80 procent van de wereldhandel. (NRC)