Wat gaat er veranderen?

De Europese Commissie realiseert zich dat er – wil de EU in de toekomst nog kunnen vissen –nu verandering moet komen in het visbeleid. De Commissie stelde vorige week onder meer voor een paar jaar lang minder te vissen op de meest overbeviste soorten totdat de visvangst weer verantwoord is. In 2015 moeten de visstanden daardoor dusdanig zijn hersteld dat het vissen op die soorten weer rendabel wordt – een economisch motief dus.

Om dit te bereiken wil de Commissie regionale lange termijn afspraken, gebaseerd op wetenschappelijk advies, en nieuw vastgestelde quota. Die quota mogen vissers straks onderling verkopen. De Commissie wil ook dat bijvangst voortaan meetelt in de quota. Die bijvangst maakt nu zestig procent uit van de totale visvangst, terwijl die nu niet wordt meegeteld. Tot slot wil verantwoordelijk Eurocommissaris Damanaki een verbod op het overboord gooien van vis, wat nu nog bij meer dan een kwart van de vangst gebeurt.

Ook moet het voor de consument duidelijker worden waar de vis gevangen is. Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) wil dat Nederland alvast een voorschot neemt op de plannen van Damanaki. Hij stelde deze week voor om tienduizenden hectaren van de Noordzee tot reservaat uit te roepen, waardoor er in die gebieden niet of zeer beperkt gevist mag worden.