Koning België uit zorgen over impasse in ‘politiek getinte’ toespraak

De Belgische Koning Albert heeft in een toespraak in het kader van de Belgische nationale feestdag gewaarschuwd voor het uitblijven van een volwaardige regering in zijn land.

De Belgische krant De Standaard spreekt van een “opvallend scherpe” en “politiek getinte” 21 julitoespraak.

Die toespraak begint als volgt:

Op deze nationale feestdag had ik me graag verheugd, samen met u, over de eedaflegging van een nieuwe volwaardige regering. Helaas, zo ver zijn we niet, en ik betreur het.

De koning waarschuwt de politici voor de blijvende impasse  om vier redenen:

  1. Bezorgdheid om de “langste regeringsvorming sinds mensenheugenis”
  2. De crisis wekt bij een “aanmerkelijk deel van de bevolking” onbegrip ten opzichte van de politiek. “Het risico bestaat dat een vorm van poujadisme zou ontstaan die de democratie ernstig kan schaden.”
  3. Het “socio-economische welzijn van alle Belgen” kan worden aangetast als deze toestand aanhoudt
  4. De huidige situatie brengt ongerustheid teweeg bij partners, wat de rol van België in Europa kan schaden en “zelfs het elan van de Europese eenmaking die al voldoende wordt tegengewerkt door de eurosceptici en de populisten”.

Koning Albert zegt in de toespraak dat hij zich aan zijn taak zou onttrekken als hij zou nalaten “aan de risico’s te herinneren die alle Belgen lopen bij een langdurige crisis”.

Hij sluit af met de woorden:

In de vaste hoop weldra een einde te zien aan deze te lange periode van politieke instabiliteit wensen de koningin, ikzelf en onze familie u allen een echte nationale feestdag in verbondenheid.


Lees hier de volledige tekst van de toespraak.

Koning Albert zal zijn aanwezigheid bij de festiviteiten rond de Belgische nationale feestdag morgen beperken – naar verluidt uit ongenoegen over de politieke impasse. Albert bezoekt het traditionele défilé en het openingsconcert, maar laat het ‘Feest in de Warande’ links liggen.

Poging Di Rupo om alsnog te formeren

De Belgische formateur Elio Di Rupo doet een nieuwe poging om regeringsonderhandelingen tussen Vlaamse en Franstalige partijen te forceren. Di Rupo, een Franstalige socialist, praat met de Vlaamse christen-democratische CD&V, die eerder weigerde aan de onderhandelingstafel te komen.

Het gaat volgens Belgische media om informele gesprekken die tot doel hebben CD&V tot formele onderhandelingen over regeringsvorming te bewegen.

    • David Haakman