Jammer dat het KNMI-curatorium is afgeschaft

Aan het terechte betoog van Marcel Crok (Opinie, 7 juli) over het door René Leegte (VVD) geopperde idee om het KNMI te verzelfstandigen, zijn wat historische gegevens toe te voegen. Het KNMI werd vroeger bestuurd door een curatorium. Dit was samengesteld uit onafhankelijke lieden. Zij bemoeiden zich met alles wat er te besturen viel. Tijdens het eerste kabinet-Lubbers heeft toenmalig staatssecretaris Scherpenhuizen (Verkeer en Waterstaat, VVD) daar een eind aan gemaakt, gelijk het kind met het waswater weggooiend. Een instituut als het KNMI heeft wel degelijk behoefte aan een wetenschappelijke raad van toezicht, zoals de meeste wetenschappelijke instituten dat hebben. Daar hoort het wetenschappelijk beleid te worden getoetst.

Door die functie van het curatorium te laten verdwijnen, heeft Scherpenhuizen er een rijksdienst van gemaakt, met alle gevolgen van dien.

Prof. dr. ir. Frans W. Sluijter

Emeritus hoogleraar TU Eindhoven