Hoe erg is het eigenlijk?

De cijfers liegen er niet om. Volgens de Europese Commissie is 75 procent van de visstand in Europa overbevist, in de Middellandse Zee is dat zelfs 82 procent. Omdat de vis te veel en te jong wordt gevangen, kan deze zich moeilijk voortplanten en dreigen soorten uit te sterven of wordt de visstand zo klein, dat het niet meer rendabel is om erop te vissen. De commissie stelt dat bij dertig procent beviste soorten de gevolgen zo ernstig zijn dat herstel van de visstand waarschijnlijk nooit meer mogelijk is.

Wereldwijd is de situatie niet veel beter. De toestand van ruim dertig procent van de vissoorten wereldwijd was in 2008 kritiek, aldus de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN. Nog eens ruim vijftig procent bevindt zich op de rand van overbevissing. Als de huidige situatie niet verbetert, is de wereldwijde visserij tegen het jaar 2048 ingestort. Dat is de alarmerende berekening van een internationale groep van zeebiologen en een econoom in het wetenschappelijke tijdschrift Science.