Gaat het ook echt werken?

Volgens de milieuorganisaties zijn de plannen te zwak. Het grootste probleem blijft namelijk de overcapaciteit van de Europese vloot. Maar aan een gedwongen aanpak van die vloot waagt de Europese Commissie zich niet. Dat wil de Commissie aan de markt overlaten. De vloot moet kleiner worden door marktwerking, waarbij vissers hun visquota mogen verkopen. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) vindt het een gevaarlijk idee. „De zee en haar vissen zijn geen marktgoederen, maar behoren tot het natuurlijk kapitaal van de wereld”, stelt hij.

En ook de Europese Commissie zelf ziet de struikelblokken. Volgens Damanaki is de grootste uitdaging om de lidstaten zover te krijgen de plannen goed te keuren en er vervolgens wetgeving van te maken. Ministers van Landbouw zeggen hun vissers niet graag dat zij minder vis mogen vangen. „De sector zal zich hevig verzetten”, voorspelt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66), „want het betekent een fors verlies aan banen. Maar als we niets doen, is de visserij ten dode opgeschreven.” Ondertussen zoekt de EU naar alternatieven. Zo wordt er een oplossing gezien in het kweken van vis. Damanaki hoopt dat het nieuwe beleid in 2013 kan ingaan.