Alkmaar mag driekwart van prostitutieramen sluiten

Zo’n driekwart van de prostitutieramen op de Achterdam in Alkmaar moet binnen zes weken dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde vandaag dat de gemeente Alkmaar terecht heeft besloten geen nieuwe vergunning te geven voor 92 van de 120 ramen op de Achterdam.

Alkmaar wil de ramen sluiten omdat de panden zouden zijn gekocht met crimineel geld, waaronder een deel van het losgeld van de Heinekenontvoering in 1983. De rechtbank in Alkmaar oordeelde in november 2009 dat daar te weinig bewijs voor was. De ramen mochten van de rechtbank open blijven.

Volgens de Raad van State is het wel degelijk aannemelijk dat de panden met crimineel geld zijn gekocht. Er bestaat volgens de hoogste bestuursrechter ‘ernstig gevaar’ dat een nieuwe vergunning zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

De exploitant heeft nu zes weken de tijd om de ramen te sluiten. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.