Alkmaar mag driekwart van prostitutieramen sluiten

De gemeente Alkmaar heeft terecht een vergunning geweigerd aan een exploitant voor 92 prostitutieramen aan de Achterdam. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanmorgen bepaald. De stad telt in totaal nu nog 120 ramen, waar klanten vanuit de hele regio op af komen.

De burgemeester van Alkmaar heeft de vergunning geweigerd omdat een deel van de panden gekocht zou zijn met crimineel geld, waaronder een deel van het losgeld dat betaald zou zijn na de ontvoering van Alfred Heineken in 1983. De exploitant van de ramen zou in een zakelijk samenwerkingsverband staan met de pandeigenaren die verdacht worden van witwassen en heling.

De burgemeester baseerde zijn besluit op een negatief advies van het Landelijk Bureau Bibob, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de integriteit van ondernemers onderzoekt.

In 2009 oordeelde de rechtbank in Alkmaar dat er onvoldoende bewijs was om op grond van het Bibob-advies een nieuwe vergunning te weigeren. Er was naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen dat de panden waren gekocht met crimineel geld, het zou slechts gaan om een vermoeden. De rechtbank droeg de burgemeester daarom op om opnieuw de bezwaren van de exploitant en de eigenaren te bekijken. Dat heeft de burgemeester gedaan, maar hij blijft bij zijn standpunt. De Raad van State geeft hem nu gelijk.