Werkgelegenheid in de zorg neemt hard toe

In tien jaar tijd is het aantal banen in de zorg met 38 procent gestegen.

Driekwart van de banengroei in het afgelopen decennium is toe te schrijven aan de zorg. De werkgelegenheid is daar tussen 2000 en 2010 met 385.000 banen gegroeid. Het totaal aantal banen in Nederland nam in die periode toe met 515.000. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het aantal werknemers in de zorg is in tien jaar tijd met 38 procent gestegen tot bijna 1,4 miljoen. De zorg is minder conjunctuurgevoelig dan andere sectoren. Het is een branche die gestaag blijft groeien, ook de komende jaren, door de vergrijzing en de groeiende medische mogelijkheden. Tien jaar geleden werkte één op de negen werknemers in de zorg, nu één op de zeven.

Van de 515.000 banen die Nederland er het afgelopen decennium bij kreeg, profiteerden voornamelijk vrouwen. Terwijl het aantal banen van mannen met slechts 12.000 toenam, groeide het aantal banen van vrouwen met iets meer dan een half miljoen. Dat komt vooral door de zorg, waar veel vrouwen werken. Een kwart van alle werkende vrouwen werkt in die sector. (NRC)