Wat speelt er in Australië?

De Australische premier Gillard wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2. De ongeveer 500 grootste vervuilers van het land gaan vanaf volgend jaar 23 Australische dollar (17 euro) betalen voor elke ton CO2-uitstoot. Binnen tien jaar wil Gillard de uitstoot met 159 miljoen ton terugbrengen, daarmee zal Australië vijf procent minder uitstoten ten opzichte van het jaar 2000. Dat is noodzakelijk, vindt Gillard, omdat het opwarmen van de aarde door de CO2-uitstoot het zeeniveau laat stijgen, meer extreme hitte en daarmee droogte en bosbranden veroorzaakt. De conservatieven spreken van economische gekte. Volgens Gillards tegenstander, de conservatief Tony Abbot, zal het plan de Australische economie de nek omdraaien. De belasting is tijdelijk. Na een aanloopperiode moet in 2015 de belasting worden omgezet in een systeem van verhandelbare rechten om CO2 uit te stoten – naar Europees voorbeeld.