Geef Afrika ook eens hulp bij geboortebeperking

Met belangstelling heb ik de berichten gevolgd over het dreigende tekort aan voedsel en water in de Hoorn van Afrika. Vele oorzaken worden genoemd voor deze nijpende situatie. Zo laten de islamitische extremisten in Somalië geen voedselhulp toe. Ethiopië staat op zijn beurt niet te springen om toe te geven dat het niet in staat is om zijn eigen bevolking te voeden.

NRC Handelsblad wijst op 6 juli op het feit dat de Hoorn van Afrika de ergste droogte meemaakt sinds 1951. Daarmee wordt impliciet erkend dat droge perioden in deze streken vaker voorkomen, maar expliciet wordt niet gewezen op de onderliggende hoofdoorzaak van het verschijnsel. Die hoofdoorzaak is dat de bevolkingsdichtheid in de hele Sahelzone in toenemende mate uit de pas loopt met de klimatologische omstandigheden. Door de alsmaar herhaalde voedselhulp van buiten neemt de bevolking steeds verder toe. Daardoor herhalen deze calamiteiten zich, in steeds ergere mate.

Ik pleit er niet voor om de bevolking van de Hoorn van Afrika aan haar lot over te laten. Wel vind ik dat de bevordering van geboortebeperking in de nabije toekomst minstens evenveel aandacht zou moeten krijgen als directe voedselhulp. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Arie Kamphorst

Wageningen