Correcties en aanvullingen

SGS

In het artikel Telers trekken ten strijde tegen sluipmoordenaar in kiemzaad (16 juli, pagina 4) staat dat de afkorting ‘SGS’ staat voor Société Générale de Suisse. Dit is onjuist. De afkorting SGS staat in werkelijkheid voor Société Générale de Surveillance.

Pensioenakkoord

In het hoofdredactioneel commentaar Pensioenakkoord is onaf (16 juli, pagina 2) staat dat de leden van vakbond MHP tegen het pensioenakkoord hebben gestemd. Dit klopt niet. Donderdag komt de eerste inventarisatie van standpunten binnen deze vakbond.