Arbeidsconflict v/d Eeuw

Meneer Van Rooy, het laatste woord is aan u.

„Dank u, edelachtbare.”

„Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, landgenoten. Ik sta hier vanwege mijn woorden. Ik sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken!

Vandaag is een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis – niet alleen voor mij, maar voor iedereen die van Vrijheid houdt. Niet alleen ik, maar ook die Vrijheid, edelachtbare, staat hier vandaag terecht.

In mijn film – inmiddels vele tientallen keren bekeken op internet! – laat ik zien hoe Scheveningen met rasse schreden islamiseert. Je ziet door de boerka’s het winkelcentrum niet meer, edelachtbare. Dat is de waarheid en daarom sprak ik: ‘Opeens kwam dat tuig langslopen. Dus besloot ik ze gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak?’ Ik sprak, ik spreek en zal blijven spreken.

Let wel: ik zei islamitische zandbak, edelachtbare. Over moslims heb ik geen woord gerept. En het woord ‘tuig’ betekent in goed joods-christelijk Nederlands gewoon ‘zondagse kledij’. Kijkt u maar in de Van Dale. Ik heb slechts de boerka bij de naam genoemd.

En toch word ik nu door mijn partij op non-actief gesteld. Die snoert mij, en daarmee 1,5 miljoen kiezers, de mond! ‘Het is jammer dat deze vrouwen boerka’s dragen en we zien graag een boerkaverbod, maar deze vrouwen zijn geen tuig. We betreuren de gang van zaken zeer’, liet de fractie weten. Hoort u hoe de elite capituleert? Hoe zij om de hete brij heen draait uit naam van het ‘fatsoen’?

Ik vrees dat de Balkenendisering van de PVV al te ver gevorderd is. Maar ik zal niet capituleren. De uitspraken die mij ten laste zijn gelegd, deed ik als notulist en koffiehaler in het kader van het publieke debat. Zoals Johan van Oldenbarnevelt al zei: ‘Ik heb eerlijk en vroom gehandeld, als een goed patriot.’ Die woorden maak ik graag tot de mijne. Ik hoop dan ook, edelachtbare, dat u mijn royering als beleidsmedewerker zal terugdraaien – en daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat herstelt.

Dank u wel.”

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg