En toch wil iedereen in de stad wonen

opinext@nrc.nl

Op pagina drie van 14 juli wordt met enige teleurstelling vastgesteld dat de Nederlandse steden in bevolkingsomvang groeien. Stedelingen zouden namelijk vaker depressief zijn, vaker zelfmoord plegen, minder contact maken met de buren en vaker een angststoornis hebben dan plattelandsbewonders. Ze hebben, al met al, een ongezonder, ongelukkiger en gestresster leven dan bewoners van het platteland.

De veronderstellingen in het artikel kunnen vrij eenvoudig weerlegd worden. De econoom Edward Glaeser, professor aan Harvard University, zegt het zeer treffend in zijn meest recente boek Triumph of the City: „Cities aren’t full of poor people because cities make people poor, but because cities attract poor people with prospect of improving their lot in life.”

Met andere woorden, steden trekken ook minder welgestelde individuen aan omdat steden bepaalde voordelen bieden, zoals meer kansen op de arbeidsmarkt, die het platteland en dorpen niet kunnen bieden. Dit heeft een negatief effect op leefbaarheids- en gezondheidscijfers van de stad, maar is tevens de sleutel tot het succes van de stad: individuen hebben de meeste kans op opwaartse sociale mobiliteit binnen de stad. Bovendien stelt Glaeser dat wanneer gecontroleerd wordt op inkomen, de stedeling wereldwijd gezien gelukkiger is dan de niet-stedelijke bevolking.

Ten slotte is het van belang te benadrukken dat het economische zwaartepunt van een land zich steeds meer in de stedelijke gebieden bevindt. Het is daarom belangrijk steden zo veel mogelijk te stimuleren en te laten groeien. Iets wat in Nederland in de regel niet begrepen wordt. Gelukkig laat de bevolking haar voorkeur wel blijken, gezien de positieve groeicijfers van de steden.

Cody Hochstenbach

Student Metropolitan Studies, Universiteit van Amsterdam

Brieven en opinieartikelen kunt u sturen naar opinext@nrc.nl