Vertrouw de leraar

In NRC Handelsblad van 12 juli wordt een duidelijk beeld gegeven van het onderwijs in Finland en waarom Finse leerlingen zo goed scoren in vergelijkende testen. Graag wil ik nog op één facet wijzen.

Finland is bijna net zo groot als Frankrijk. Het land telt minder dan vijf miljoen mensen, de rondtrekkende Lappen niet meegerekend. Zo komen de Finnen tot de algemeen gedeelde opvatting in de samenleving dat ieder mens telt – dat ze iedereen nodig hebben.

Dat besef werkt door in de scholen. Zoals in Nederland het voortdurend beoordelen en selecteren in school en maatschappij een grote invloed heeft en ertoe leidt dat ‘een voldoende’ genoeg is (de zesjescultuur), zo krijgt Finland de scholen die passen bij hun maatschappelijke omstandigheden en opvattingen.

We zullen een aanzienlijke herwaardering nodig hebben in ons land om betere onderwijsresultaten te bereiken.

Goed onderwijs? ‘Vertrouw de leraar’ is daartoe een uitstekend begin.

Drs. H.M.H. Verkoulen

Oud-rector Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg