Ook VS erkennen Libische rebellen

De Nationale Overgangsraad, het leiderschap van de Libische rebellen, is nu door de Amerikaanse, de Nederlandse en tientallen andere regeringen officieel erkend als de „wettelijke en legitieme regering” van het land. De meer dan dertig landen en organisaties die gisteren bijeen waren in Istanbul als de Libië Contactgroep, besloten om niet langer het regime van Moammar Gaddafi als de wettelijke autoriteit te beschouwen, maar de Overgangsraad.

Dit besluit moet het eenvoudiger maken geld ter beschikking te stellen aan de groeperingen die Gaddafi al sinds februari bevechten. Ook moet de erkenning het makkelijker maken de naar schatting 30 miljard dollar die Gaddafi op buitenlandse rekeningen heeft staan te gebruiken voor de strijd van de rebellen. Daarvoor is nog wel een besluit nodig van de Verenigde Naties. En dan nog zal overdracht van de gelden waarschijnlijk juridisch aangevochten worden.

Gastheer Turkije besloot gisteren alvast op eigen houtje 200 miljoen dollar te lenen aan de Overgangsraad. De Turken rekenen erop dat het geld wordt terugbetaald zodra de raad de werkelijke macht in handen heeft. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal belooft nog geen geld aan de rebellen.

De opstandelingen hebben een groot deel van Libie inmiddels in handen, maar afgelopen weken hebben ze weinig vooruitgang geboekt, ondanks de intensieve luchtsteun van de NAVO. Rosenthal vindt dat de bondgenoten ondanks de financiële crisis „volharding en geduld” moeten opbrengen voor de strijd tegen Gaddafi. „Het begint bij de politieke afweging die je maakt en de noodzaak om in internationaal verband het kwalijke regime van Gaddafi weg te krijgen. Daaraan zijn andere overwegingen ondergeschikt, ook de financiële, hoe moeilijk dat ook zal zijn’’, zei Rosenthal tegen deze krant.

De Contactgroep gaf de speciale onderhandelaar van de Verenigde Naties, Abdul Elah al-Khatib, toestemming om een voorstel tot staakt-het-vuren voor te leggen aan Gaddafi.