Heren van Staat regelen het onderling wel even

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) vindt dat staatsraad Wim Deetman (CDA) niet kan worden verweten dat hij, in strijd met het Besluit vergoedingen adviescommissies, zijn aanzienlijke neveninkomsten als lid van diverse overheidscommissies niet heeft aangemeld (NRC Handelsblad, 8 juli). Vicepresident Herman Tjeenk Willink (PvdA) van de Raad van State, die de afgelopen jaren vaak sprak over de oorzaken van het gebrek aan vertrouwen in de overheid, heeft zijn zegen gegeven aan deze curieuze opvatting.

Deetman is zo vriendelijk om de bedragen achteraf aan te melden en af te dragen. Dank! Zo komt Jan Splinter door de winter.

Het Besluit is helder. Neveninkomsten als lid van overheidscommissies dienen terstond te worden medegedeeld aan de minister van Binnenlandse Zaken (art. 6 lid 1 en lid 2 Besluit). De ontvanger van neveninkomsten kan bij eventuele onduidelijkheden bij of vóór zijn melding vragen stellen aan de bevoegde overheidsinstantie.

Onduidelijkheden heffen de verplichting tot mededeling van de inkomsten niet op. Zij versterken eerder de plicht om inlichtingen in te winnen.

Een slechtere dienst hadden de ‘Heren van Staat’ de integriteit van de overheid niet kunnen bewijzen. Met behulp van gezochte juridische redeneringen worden de zaakjes onderling geregeld. In overeenstemming met de opvattingen van Donner over beperking van de openbaarheid van overheidsinformatie heeft Deetman te kennen gegeven dat hij pas na de vakantieperiode opening van zaken zal geven over de gevoerde correspondentie.

Hopelijk zal hij op kortere termijn openbaren waarom hij geen gevolg heeft gegeven aan de verplichting die elke rechter kan dromen – u dient steeds opgave te doen van uw nevenfuncties. Wellicht vernemen wij dan ook waarom hij rechtspreekt in zaken waarbij overheidsinstanties betrokken zijn aan wie hij eerder, via zijn adviescommissies, adviezen heeft verstrekt.

Mr. dr. F.R. Vermeer

Hoofddocent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schrijft op persoonlijke titel