Dubbelfuncties drukken op PVV'ers

Kamerlid Harm Beertema had het kunnen weten: twee politieke functies is wat veel van het goede. Zijn partijleider Geert Wilders stapte eind juni 2010 al uit de Haagse gemeenteraad, nog geen drie maanden nadat hij raadslid was geworden. De PVV-leider volgde weer het voorbeeld van zijn Kamerleden Karen Gerbrands en Willie Dille, die direct na de verkiezingen stopten.

Dat de Haagse gemeenteraad geen populaire werkplek is bij de partij bleek nog eens toen ook Kamerlid Sietse Fritsma opstapte als lokale fractievoorzitter. Alleen Kamerlid Richard de Mos doet het gemeenteraadswerk er nog bij, maar dat is een ras-Hagenees. En ook voor hem is het niet altijd een makkelijke combinatie. Zo is hij als gemeenteraadslid fel tegen de verzelfstandiging van het openbaar vervoer in Den Haag,waar hij in de Kamer mee instemde.

Dit soort slechte ervaringen met het zogenoemde ‘dubbelmandaat’ na de gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de PVV geen reden ermee te stoppen. Van de huidige lichting van 24 Kamerleden gingen er acht op de lijst staan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Van degenen die ook daadwerkelijk in de Provinciale Staten terechtkwamen, is Beertema de eerste die afhaakt.

Voor de één is het kiezersbedrog: jezelf op een kandidatenlijst zetten, gekozen worden en nog binnen het jaar opstappen. PVV’ers zien het zo: als je erachter komt dat je niet beide functies tegelijk goed kunt uitoefenen, dan kan je beter één van de twee opgeven. Of, zoals Fritsma het vertrek van Wilders uit Den Haag verdedigde voordat hij ook zelf het fractievoorzitterschap in die stad neerlegde: „Ik heb geen klachten gehad van mijn achterban.”

Overigens geeft Beertema meer op dan alleen de „eer en het voorrecht” om provinciale volksvertegenwoordiger te zijn, zoals hij het zelf omschrijft. Het is ook een financieel offer. PVV’ers met een dubbelmandaat behoren tot de grootverdieners in de Tweede Kamer. Richard de Mos krijgt naast de 95.000 euro voor zijn Kamerwerk ook nog iets meer dan 32.000 euro voor zijn lidmaatschap van de gemeenteraad. Hij is het Kamerlid met de meeste bijverdiensten.

Ook andere PVV-Kamerleden houden voorlopig vast aan hun dubbele functies: Hero Brinkman, Joram van Klaveren en Roland van Vliet als Statenleden in respectievelijk Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. Raymond de Roon als fractievoorzitter in de gemeente Almere. En de opvolger van Fritsma als fractievoorzitter in de Haagse raad, Machiel de Graaf, heeft geen Kamerzetel, maar is wel fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Gelukkig vergadert de senaat maar één keer per week.