Onderzoek: 12 risicovolle bedrijven zijn onveilig

Bij twaalf risicovolle bedrijven in Nederland is de veiligheidssituatie onder de maat. Dat blijkt uit een quickscan die Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) heeft laten uitvoeren na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Bij de quickscan is gekeken bij welke bedrijven het risico op een soortgelijke brand bestaat. Bij circa 400 van zulke bedrijven zijn de crisisplannen gecontroleerd en is er gekeken of de handhaving op orde is. Bij twaalf bedrijven was dit niet het geval. De VROM-inspectie gaat er bij gemeenten en provincies op aandringen om de twaalf bedrijven strikt te blijven handhaven. (NRC)