Groeiende kritiek op waakhond voor privacy

Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat de privacy van burgers moet bewaken, kampt met groeiende kritiek en een haperende organisatie. Het aantal klachten over de toezichthouder neemt toe. Het ziekteverzuim bij de organisatie steeg vorig jaar naar bijna 10 procent, twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde.

Maatschappelijke organisaties in de gezondheidszorg klagen dat het CBP sluipende privacyschendingen in datasystemen in bijvoorbeeld de zorg (Elektronisch Patiëntendossier, DIS) nauwelijks aan de kaak stelt. Ab van Eldijk, die actief is voor diverse burgerrechtenorganisaties in de psychiatrie, karakteriseert het CBP als „een legitimatiemachine” die alleen in het begin van een ICT-project streng toeziet, maar de „glijdende schaal niet in het oog houdt”.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland betreuren het dat individuele bedrijven die niet precies weten hoe ze moeten omgaan met gegevens van hun klanten, sinds 2007 geen informatie meer kunnen inwinnen bij het CBP. Bedrijven die zich afvragen wat ze bijvoorbeeld wel en niet mogen opslaan aan persoonsgegevens, kunnen niet meer bij het CBP terecht sinds het college zich louter als toezichthouder opstelt. „Als het CBP dit standpunt dit volhoudt, dan kan het heel goed zijn dat we bij het ministerie van Justitie gaan aankloppen dat dit moet veranderen”, aldus MKB Nederland.

Volgens CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm kan zijn organisatie door het beperkte budget, relatief kleine apparaat en geringe bevoegdheden niet alle taken aan. Hij spreekt van een „gigantische druk” op het CBP. „De verwachtingen van het publiek en de politiek zijn hooggespannen. Waar is de privacywaakhond, klinkt het al gauw als er weer een privacyissue in het nieuws is. Met onze tachtig fte’s moeten we dan veel vaker dan ons lief is, zeggen: dat kunnen we niet.” Kohnstamm denkt dat het „aanpakken van ernstige, grootschalige en structurele inbreuken op de privacy, zoals bij Google” veel meer effect heeft.

Hij vindt dan ook dat „de politiek boter bij de vis moet” doen en het budget van het CBP op den duur „twee keer zo hoog moet maken, want zo kan het echt niet langer”.

Privacy wordt nauwelijks bewaakt: pagina 7