Corporaties nemen te veel risico's

De aankoop van grond gaat met verouderde taxatierapporten.

Woningcorporaties nemen te veel risico’s bij de aankoop van grond en bij projectontwikkelingen. Dat concludeerde toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gisteren in een rapport.

Tussen 2006 en 2009 verdubbelde de waarde van de grondposities (grondbezit en grond met kooprecht) van 1 miljard euro tot ruim 2,1 miljard. In 2009 moesten de ruim 400 woningcorporaties in totaal 89 miljoen euro afboeken. Voor 2010 gaat CFV-directeur Jan van der Moolen uit van een „voorzichtige schatting” van 100 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken zijn de slechte markt, wijzigingen in het bestemmingsplan of het gemeentebeleid of reguliere afwaardering.

„Corporaties moeten grond kopen om te bouwen, anders zijn ze aangewezen op gemeenten of projectontwikkelaars”, zegt Van der Moolen. „Maar wat ze op zijn minst kunnen doen, is checken.” Uit een steekproef van het CFV blijkt dat eenderde van de corporaties geen actueel taxatierapport gebruikt, eenvijfde gebruikt het kadaster niet om de eerdere prijs te controleren. (NRC)