Blijft honger een probleem?

Misschien kan het grote sterven in Ethiopië, Somalië en Kenia nog worden voorkomen. En de vele honderdduizenden hongerdoden uit 1984/1985 zullen hopelijk vermeden worden. Maar honger blijft voorlopig een ernstig probleem in de Hoorn van Afrika. Volgens de Verenigde Naties groeit de bevolking in de Hoorn van Afrika naar 224 miljoen in 2015, een toename van 40 procent ten opzichte van 2006. Meer monden te voeden, de voedselproductie moet er dus zelfs omhoog.

De de meer vruchtbare hoogvlaktes in de regio hebben daardoor nu al zwaar te kampen met overbevolking. De gevolgen van klimaatverandering voor de Hoorn van Afrika zijn moeilijk te voorspellen. De afgelopen jaren is grote droogte afgewisseld met overstromingen door teveel regen. De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, waarschuwt dat de regencyclus zal versnellen als gevolg van de stijgende temperaturen. Het vocht verdampt dan sneller, zowel op zee als op het land. Hierdoor ontstaat erosie en uiteindelijk uitbreiding van de woestijnen. Het teeltseizoen verkort en de droogte neemt toe. Gevolg: de oogsten in het gebied worden kleiner.

Bevolkingsgroei in fragiele ecosystemen: de voedseltekorten zullen ongetwijfeld verder oplopen. Daar komt bij dat de voedselprijzen waarschijnlijk verder zullen stijgen – al zijn die nu gestagneerd. Een groot deel van de bevolking in de regio kan dat geld niet opbrengen. Tot slot is de regio politiek instabiel, zeker in Somalië zal die situatie niet snel verbeteren. Volgens de VN wordt bijna de helft van de voedselcrises in Afrika veroorzaakt door oorlogen.