Wonen in stad maakt angstiger

Voor het brein is het stadsleven geen feest. Het angstcentrum bij stadsbewoners is actiever dan bij mensen op het platteland, zo toonden onderzoekers van de Universiteit van Heidelberg onlangs aan. En hoe groter de stad, hoe groter de stress. Eerder bleek al dat mensen die geboren en getogen zijn in de grote stad 21 procent meer kans hebben op een angststoornis en een 39 procent hogere kans op depressie hebben. Schizofrenie komt onder stadsbewoners bijna twee keer zo vaak voor. De twee hersengebieden die bij deze stoornissen betrokken zijn, reageren bij stadsmensen ook duidelijk sterker op stress. De onderzoekers benadrukken dat hiermee nog niet is bewezen dat het stadsleven ook de oorzaak is van de gevonden verschillen, al lijkt dat wel waarschijnlijk.