Welkom in de stad!

03-04-2008, ROTTERDAM. FOTO BAS CZERWINSKI
03-04-2008, ROTTERDAM. FOTO BAS CZERWINSKI

Steeds meer Nederlanders wonen in de stad. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeien zelfs drie keer zo snel als de gemiddelde Nederlandse gemeente. Amsterdam kreeg er de afgelopen twee jaar 25.000 inwoners bij, Rotterdam 23.000 duizend en Den Haag 13.000 – zo werd deze week bekend.

Ook buiten de Randstad zijn het de steden die groeien, vooral die met een universiteit of een sterke economische structuur. Denk aan Groningen, Tilburg en Eindhoven. Economisch zwakkere en plattelandsregio’s als Zeeland, Zuid-Limburg en Oost-Groningen ontvolken juist.

De bevolkingsgroei in de grote steden komt door buitenlandse immigratie, jonge Nederlanders die naar de stad trekken voor studie of werk en een positief geboortesaldo. Grote steden hebben een relatief jonge bevolking, waardoor er veel kinderen worden geboren en weinig ouderen overlijden.

De Nederlander wordt, kortom, meer dan ooit een stadsmens. Maar wordt hij daardoor ook gelukkiger? Gezonder? Socialer?

Helaas niet.

Bronnen: CBS, SCP, NRC, Volkskrant, Trouw, Nature, Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling, Vitamine G (proefschrift van Jolanda Maas)

Foto Bas Czer