Stedeling pleegt vaker zelfmoord

Gezien de psychische klachten en het mindere geluksgevoel bij de stadsbewoner mag het geen verrassing zijn: hij maakt er vaker zelf een einde aan. Het aantal gevallen van zelfdoding ligt in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ongeveer 25 procent hoger dan onder inwoners van kleine en middelgrote gemeenten. Verschillen in burgerlijke staat spelen daarbij ook een rol. In grote steden wonen meer alleenstaanden. Die plegen vaker zelfmoord. Hetzelfde geldt voor jonge niet-westerse allochtone mannen en Surinaamse mannen tot middelbare leeftijd.