Moet dat boren en kloppen zo vroeg?

Pieter Starrenburg woont in het centrum van Amsterdam, waar voortdurend panden worden verbouwd en gerestaureerd. Hem valt op dat de bouwvakkers rond zeven uur ’s ochtends beginnen met timmeren, zagen en boren. Na de eerste koffiepauze, rond negen uur, volgen vaak veel geluidsarmere activiteiten.

Kan dat niet andersom? Niet iedereen is om zeven uur al op.

Houdt een aannemer bij het indelen van de werkzaamheden eigenlijk rekening met dit soort wensen? Volgens Starrenburg is het in elk geval niet zo dat het bouwlawaai in de loop van de dag opgaat in het algemene stadsgedruis.

Eerst de wet. Het veroorzaken van geluid waar mensen hinder van kunnen ondervinden is verboden. „Maar omdat bouwen vaak niet zonder lawaai kan, kan een bouwer ontheffing van dat verbod aanvragen”, mailt adviseur Jan Kramer van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

De gemeente kan bij die ontheffing voorwaarden stellen voor luidruchtige werkzaamheden. Gewoonlijk zal herrie echter worden toestaan van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00. Dat zijn de tijden waarop lawaai mag worden gemaakt volgens de Circulaire Bouwlawaai: de basisregels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In dat document staan allerlei beperkingen: zo mag herrie boven de 60 decibel ten hoogste 50 dagen duren, en lawaai herrieboven 75 decibel hooguit 5 dagen. Maar met de uitslapende omwonende houdt de circulaire geen rekening.

Jan Kramer adviseert daarom afspraken te maken met het bouwbedrijf: „Cruciaal in alle gevallen van onvermijdbare hinder is overleg.” Dat is pech voor Pieter Starrenburg, die dat probeerde: ‘zijn’ bouwvakkers spraken geen Nederlands en niemand op de bouwplaats had een idee.

De circulaire biedt nog een laatste escape: de gehinderde zou kunnen proberen om compensatie aan te vragen, bijvoorbeeld een overnachting in een hotel. Maar het ministerie noemt die oplossing ongewenst „vanuit de angst tot het scheppen van een precedent”.

Maar dan moet toch eerst de aannemer worden gevonden die hopelijk wel Nederlands spreekt. En dan is het misschien net zo makkelijk te vragen of er in de vroege uurtjes wat meer geplamuurd en wat minder geboord kan worden.

Thalia Verkade

    • Thalia Verkade