Minder contact met de buren

De plattelander heeft vaker contact met zijn buren, doet vaker vrijwilligerswerk, en is vaker lid van een recreatieve of belangenorganisatie dan de stedeling. Maar de verschillen in sociaal contact zijn niet heel groot. Natuur- en milieuorganisaties hebben in de steden wat meer aanhang. In de relatie met vrienden of familie zijn er nauwelijks verschillen. Wel op het gebied van lidmaatschap van een kerkgenootschap. De aantrekkingskracht daarvan is in stedelijke gebieden zo’n 15 tot 25 procent lager dan op het platteland.