Likudleden dreigen Hof over boycotwet

Parlementsleden van de regerende Israëlische Likudpartij hebben gisteren gedreigd de regels voor de benoeming van opperrechters te wijzigen als het Hooggerechtshof een omstreden wet vernietigt die een boycot van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied verbiedt. De wet werd eerder deze week aangenomen met 47 tegen 38 stemmen op een totaal van 120.

De Israëlische vredesorganisatie Gush Shalom heeft zich in naam van de vrijheid van meningsuiting tot het hof gewend. Andere organisaties hebben aangekondigd Gush Shaloms voorbeeld te zullen volgen.

Het besluit tot de benoeming van een opperrechter wordt nu bij consensus genomen binnen de rechterlijke macht. De parlementsleden zeiden dat de benoemingen in de toekomst ter bekrachtiging zouden kunnen worden voorgelegd aan het parlement. „Zo’n wet zou de greep van de elite van radicaal links op het rechterlijk systeem breken”, zei Zeev Elkin van premier Netanyahu’s partij tegen de de publieke radio.

Premier Netanyahu verdedigde gisteren in het parlement de omstreden wet, die Israëlische burgers en organisaties strafbaar stelt als ze boycotmaatregelen tegen nederzettingen bepleiten of nemen. Bij de stemming was hij afwezig. Hij zei dat de wet nooit was aangenomen als hij er niet achter stond. Een democratie, zei hij, heeft het recht „een grens vast te stellen tussen wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar is”.

Tientallen Israëlische rechtsgeleerden hebben inmiddels een petitie ondertekend die bedoeld is voor procureur-generaal Yehuda Weinstein, waarin ze de boycotwet als ongrondwettig en als inbreuk op de vrijheid van politieke expressie brandmerken, zo meldde de krant Haaretz vandaag.

Een van de initatiefnemers, professor Alon Harel van de Hebreeuwse Universiteit, is de wet een klassieke uitdrukking van wat de politieke theorie de „tirannie van de meerderheid” noemt, „wanneer politieke groepen gebruik maken van het feit dat ze de meerderheid vormen om de minderheid tot zwijgen te brengen of zelfs te vervolgen”. Een mede-initiatiefnemer, professor Frances Raday van het College van Management, zei dat de wet in het bijzonder gevaarlijk is omdat hij de vrijheid van meningsuiting beperkt ten aanzien van een van de diepste conflicten in de Israëlische politiek, de toekomst van de bezette gebieden en de nederzettingen.

In Haaretz schreef commentator Gideon Levy vandaag nooit te hebben opgeroepen tot een boycot van de nederzettingen, omdat iedereen maar zijn eigen geweten moet volgen. Maar de nieuwe wet had hem van mening doen veranderen omdat Israëls hoogste goed wordt vernietigd, namelijk dat het een open en democratische maatschappij” is. „Vandaag wordt een oproep tot een boycot verboden, morgen wordt verboden om op te roepen tot een einde aan de bezetting.”