Kortkolom economie

Consumentenprijzen 2,7 procent gestegen

Amsterdam. De consumentenprijzen in de eurozone waren in juni gestegen met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van vandaag van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. De prijsinflatie ten opzichte van een maand eerder kwam uit op 0 procent. De kerninflatie, waarin volatiele zaken als energie, voeding, tabak en alcohol buiten beschouwing worden gelaten, kwam in juni op maandbasis uit op +0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van de prijzen met 1,6 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) kijkt bij het bepalen van zijn monetair beleid vooral naar de prijsstabiliteit op jaarbasis. De ECB heeft de doelstelling de geldontwaarding in de eurozone onder of dichtbij de 2 procent te houden. (Dow Jones)

Halfords te koop om strategiewijziging

Amsterdam. De Macintosh Retail Group gaat een koper zoeken voor winkelketen Halfords en zich concentreren op de sectoren Fashion en Living. „Halfords heeft een te beperkte omvang binnen onze portfolio om als zelfstandige sector voort te zetten”, licht Frank De Moor, chief executive officer van Macintosh Retail Group, toe. De sector Automotive & Telecom, waar Halfords onder valt, is voor Macintosh niet meer strategisch, stelt het bedrijf. Eerder dit jaar werd BelCompany al verkocht aan Vodafone Libertel. Het verkoopproces van Halfords start in september 2011, met het verstrekken van een informatiememorandum aan geïnteresseerde partijen. Macintosh denkt de verkoop voor het eind van 2011 af te kunnen ronden. Halfords behaalde in 2010 een omzet van 105 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 1 miljoen euro. (Dow Jones)