ik@nrc.nl

Tijdens mijn co-schap neurologie lopen wij visite bij een oudere Ghanese heer. Hij ligt opgenomen vanwege een gedeeltelijke dwarslaesie waardoor vanaf zijn navel tot voeten gevoel en kracht afgenomen zijn. Door zijn stralend humeur is echter niet veel van de aandoening te merken.

Op zijn uitdrukkelijk verzoek communiceren we in het Nederlands, dat gaat meestal goed. We suggereren dat gezien de stabiele situatie,met weekendverlof naar huis een goed idee zou zijn.

Zijn gezicht betrekt bij dit nieuws. Boos antwoord hij: „Dokter, als het daar beneden niet werkt, hoe kunt u me dan met weekend for love sturen?!”

Niels van der Gaag

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl