Huisartsadvies bij wapenvergunning

Moeten artsen een rol gaan spelen bij het vertstrekken van een wapenvergunning? Op dit moment zijn bij het verlenen van een wapenvergunning de aanvrager, de schietvereniging, de wapenverstrekker en de politie betrokken. De eventueel medisch behandelaar wordt niet geraadpleegd. Terecht ook, want niemand wil dat zijn of haar medische geschiedenis bij andere instanties dan de behandelende arts terechtkomt.

Een mogelijke oplossing zou zijn om de huisarts van de aanvrager een advies te laten uitbrengen, zonder dat deze toegang verleent tot het medisch dossier van de aanvrager. Op die manier had het geval Van der Vlis voorkomen kunnen worden. Een andere optie is natuurlijk het verbieden van wapens voor alle burgers.

Wouter Bovelander

Leerdam

    • Wouter Bovelander