Groen doet de mens goed

Waarom het mensen op het platteland lichamelijk en fysieker beter gaat is onduidelijk, maar er zijn sterke aanwijzingen dat groen een van de redenen is. Zo toonde experimenteel psychologisch onderzoek aan dat proefpersonen beter van stress herstellen als zij natuurbeelden te zien kregen. Lichamelijk positieve effecten van groen zijn dat bossen en parken als een buffer werken tegen de uitstoot van fijnstof door auto’s. Juist dat fijnstof zorgt voor veel aandoeningen aan luchtwegen en longen.