Friezen: groter museum Belvédère, meer cultuur

Museum Belvédère voor moderne en hedendaagse kunst in het Friese Oranjewoud wil uitbreiden. De directie wil vier paviljoens rondom het museum aanleggen en het hoofdgebouw aan beide zijden verlengen. Voor een haalbaarheidsonderzoek is twee ton uitgetrokken door de stichting Culturele Hoofdstad van de provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en het museum zelf. Heel Nederland mag dan in de ban van de cultuurbezuinigingen zijn, de Friezen zijn van plan juist méér in cultuur te investeren. Het is de ambitie van de provincie om in 2018 van de hele provincie de Culturele Hoofdstad van Europa te maken: Kulturele Haadstêd fan Europa 2018.

In dat licht moet ook de steun aan de uitbreiding van Museum Belvédère gezien worden. De totale uitbreiding van het museum kost 5 miljoen euro. Het idee is om het museum, dat eind 2004 openging, landschappelijk meer te laten opgaan in het omringende Landgoed Oranjewoud. „Het hoofdgebouw staat er nu een beetje geïsoleerd”, stelt directeur Han Steenbruggen. „We willen een verbinding maken tussen cultuur, natuur en historie.” Aan de randen van het stiltegebied rondom het huidige museum moeten de vier paviljoens komen. Het eerste fungeert als poortgebouw. Het tweede paviljoen is bestemd voor experimentele ad-hoc-presentaties en het derde wordt een soort museumvilla waar het Thijs Rinsemakabinet (meubilair, objecten en kunst van de Friese schilder uit de jaren twintig) een plek krijgt. In de voormalige moestuin van Landgoed Oranjewoud komt het vierde paviljoen in schuurvorm, een kunstenaarslaboratorium (artist-in-residence) met nadruk op natuur en ecologie, vooral bedoeld voor jongeren. Het lage hoofdgebouw wordt in beide richtingen met zo’n 20 meter verlengd. Voor het ontwerp van de paviljoens is architect Eerde Schippers aangetrokken, die ook het huidige museum ontwierp. „We kunnen straks ruimer presenteren met zowel onze vaste als tijdelijke exposities. Het is nu vaak passen en meten”, aldus Steenbruggen. Het museum trekt nu jaarlijks 45.000 bezoekers en is daarmee een van de topattracties van Friesland. Na de uitbreiding moeten dat er 60.000 worden.

Er worden nog financiers gezocht: fondsen, particulieren, overheden, Europees geld.