Driekwart winkeldieven meerderjarig

Ruim driekwart van de aangehouden winkeldieven is meerderjarig. Dat blijkt uit politiecijfers die Detailhandel Nederland vandaag presenteert.

Vorig jaar werden 33 duizend personen opgepakt voor winkeldiefstal. Van hen was 59 procent man en 41 procent vrouw. Meisjes maken zich beduidend vaker schuldig aan winkeldiefstal dan jongens.

Stelen uit winkels neemt nauwelijks af naarmate mensen ouder worden, blijkt uit de cijfers. Pas na de leeftijd van 45 jaar doet zich een daling van de diefstallen voor. Toch wordt nog steeds een op de elf winkeldiefstallen gepleegd door 55-plussers.

De totale schade voor winkeliers van winkeldiefstal, interne fraude, inbraken overvallen en ramkraken bedroeg vorig jaar 745 miljoen euro. Hiervan is 340 miljoen euro toe te schrijven aan winkeldiefstal. Winkeliers gaven 290 miljoen euro uit aan preventie.