Agent mag geen kruisje of hoofddoek dragen

Dat staat in een nieuwe code.

. Agenten mogen in diensttijd niet zichtbaar een kruisje of een hoofddoek dragen. In een nieuwe gedragscode van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie. In de code staat dat de Nederlandse politie een ‘gezagsuitstralende, neutrale en veilige houding’ moet hebben.

De invoering van de code was eerder gepland, maar werd vertraagd door de val van het kabinet-Balkenende IV en door verzet bij de achterban van de politiebonden. Dat verzet richtte zich vooral tegen het invoeren van harde wetgeving. Daarom is gekozen voor een gedragscode die ruimte geeft voor overleg. (NRC)