Zaak tegen korting sociale werkplaats

Drieëntwintig gemeenten hebben een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Sociale Zaken om het kabinetsbeleid terug te draaien.

De gemeenten willen dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) terugkomt op de bezuiniging van in totaal 158 miljoen euro die hij voor 2011 op de sociale werkvoorziening wil doorvoeren. „Je kunt niet voor dit jaar ineens zeggen: de taken die jullie als gemeenten hebben blijven hetzelfde, je krijgt er alleen minder geld voor. Dat kan ik niet anders noemen dan een greep uit de kas”, zei Huib van Olden, CDA-wethouder in Den Bosch vanmorgen. Onder andere de gemeenten Delft, Rotterdam, Groningen en Den Bosch procederen mee, in een zaak die vanmorgen begon in de rechtbank in Den Haag.

Het kort geding gaat niet over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen die in het zogeheten bestuursakkoord stonden. Die overeenkomst leidde tot een conflict tussen gemeenten en het rijk. De bezuinigingen zouden vanaf 2013 ingaan; de 158 miljoen waarover deze zaak gaat wil Kamp dit jaar nog besparen.

De rechtszaak is geen „feestje van de oppositiepartijen”, zoals wethouder Van Olden zegt. „Dit loopt dwars door alle partijen heen. Als lokale overheden moeten wij nu zeggen: mensen met zo’n afstand tot de arbeidsmarkt hebben begeleiding nodig. Dat kunnen we niet met minder budget doen.”

Als de rechter zich ontvankelijk acht een uitspraak te doen, volgt maandag de inhoudelijke behandeling.