Stichting voor Slachtoffers

‘Stichting voor slachtoffers zelf in nood’, kopt NRC Handelsblad 9 juli boven een artikel over de financiële situatie bij Slachtofferhulp Nederland. Ik sta aan het hoofd van Stichting voor Slachtoffers. Samen met andere vrijwilligers bied ik ondersteuning aan mensen die tegenslag ervaren in het leven. Sinds het uitkomen van het artikel vragen mensen zich af of mijn werkzaamheden voor hen in gevaar komen. Ik hecht er waarde aan dat de lezers weten dat ik op geen enkele wijze deel uitmaak van Slachtofferhulp Nederland. Stichting voor Slachtoffers verkeert niet in financiële nood.

Al lange tijd kom ik op voor slachtoffers van verkeersongevallen, arbeidsongevallen en geweldsdelicten – vrijwillig, zonder omvangrijke overheidssubsidies en zonder salaris van 136.000 euro per jaar. Mensen, en niet een bureaucratische rompslomp, gaan bij ons voor alles.

Carla Horstman

Directeur Stichting voor Slachtoffers