'OM kon dossier GGZ over Tristan vorderen'

Binnen GGZ Rivierduinen is onvrede over de handelwijze van het Openbaar Ministerie in de zaak-Tristan van der V.

Marjolein ten Kroode, directeur van GGZ Rivierduinen, betreurt volgens een woordvoerder dat de „beeldvorming” is ontstaan dat haar organisatie niet wilde meewerken aan het politieonderzoek naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn, in april dit jaar. Daarbij schoot Tristan van der V. (24) zes mensen dood en sloeg daarna de hand aan zichzelf.

Het OM wilde Van der V.’s dossier voor het onderzoek inzien, maar kreeg dat niet van GGZ Rivierduinen, waar de hulpverleners onder vallen die Tristan tot begin dit jaar psychische bijstand gaven. De GGZ wijst erop dat het dossier op grond van het medisch beroepsgeheim niet gegeven kon worden.

Als het Openbaar Ministerie het dossier had gevorderd van de GGZ, en de rechter zou zich daarover hebben uitgesproken, dan zou de GGZ het dossier hebben overhandigd, zegt de woordvoerder.

GGZ Rivierduinen reageert in een verklaring op de kritiek die het OM maandag tijdens een persconferentie uitte op haar organisatie, die het medisch dossier niet wilde afstaan voor de ‘psychiatrische autopsie’ op Van der V. De verklaring gaat ook in op het nieuws dat de ouders van Tristan al ver voor de schietpartij hun zorgen over het wapenbezit van hun zoon bij zijn psychiatrisch behandelaar kenbaar hadden gemaakt. Met die informatie lijkt de psychiater niets te hebben gedaan.

„Wij kunnen inhoudelijk niet reageren op berichtgeving over Tristan noch over signalen die zijn ouders aan ons zouden hebben gegeven, omdat het medisch beroepsgeheim ons dit belet”, staat in de verklaring. „Voor de duidelijkheid; alle signalen die aan een behandelaar in het kader van de behandeling worden toevertrouwd, vallen onder het beroepsgeheim.”

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) zei gisteren dat dit „niet in alle gevallen een absoluut gegeven” is en dat het beroepsgeheim „tegen het licht wordt gehouden”. Dit schrijft voor dat de arts alles wat een patiënt vertelt geheimhoudt tenzij er een zwaar maatschappelijk belang is.