OM: document geschiedenis Tristan ‘bestaat niet meer’

Het bestand met daarin mogelijk cruciale informatie over Tristan van der V. dat bij de behandeling van zijn aanvraag voor een wapenvergunning werd verstuurd, is kwijt. Of zoals het Openbaar Ministerie zegt: “Het bestaat niet meer.”

Webwereld meldt dat naar de behandelaar van de vergunningaanvraag een mail is verstuurd met daarin een pdf-bestand. Onduidelijk is wat daar in staat. Hierdoor blijft er een hiaat in het onderzoek naar hoe Van der V. in 2008 de wapenvergunning kreeg terwijl hij twee jaar eerder gedwongen werd opgenomen in een psychiatrische instelling.

De behandelaar van de aanvraag is al geruime tijd uit dienst dus die mailbox is niet meer toegankelijk. Er is geen e-mailarchief uit die tijd; verzonden items werden in Word en op papier opgeslagen waarbij automatisch bijlagen van mails vervielen.

Het is dus onduidelijk of er in het pdf-document melding werd gemaakt van Tristans verleden, en of dit over het hoofd is gezien. Een andere mogelijkheid is dat er in het stuk niets stond over de opname in een GGZ-instelling.

    • Jules Seegers