Correcties en aanvullingen

Murat D.

In de column Je bent jong en je doodt wat (9 juli, pagina 34) staat dat Murat D. al jaren opgesloten zit in de justitiële jeugdinrichting langs de A44. Dit klopt niet. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is hij in 2006 overgeplaatst naar een inrichting voor volwassenen.