Bij criminele jongere draait het om pakkans en diploma

Maatregelen om jonge criminelen zwaarder te straffen zijn uitstekend. Dan moeten ze wel worden opgespoord. Het is tijd voor gemeentebrigadiers, stelt Ahmed Marcouch.

Het kabinet wil veelplegende verslaafden en jonge draaideurcriminelen voor meer dan één jaar van de straat houden. Dit is een zegen voor de buurt en voor het gezin. Criminaliteit is immers besmettelijk. Crimineel gedrag slaat over op broertjes, buurjongetjes en klasgenoten.

Ook de maatregel van het kabinet om jeugdige criminelen tijdens hun detentie te resocialiseren, lijkt een goed plan. Wel zal goed moeten worden gekeken naar de uitvoering. Onderwijs tijdens resocialisatie blijkt bijvoorbeeld vaak te mislukken, doordat de school buiten de gevangenis ligt. Banale zaken als kapotte busjes en zieke begeleiders steken dan een spaak in het wiel.

Vandaar dat ik wederom gesloten onderwijs binnen de gevangenismuren bepleit. Stel jeugdige criminelen ‘ter beschikking aan het onderwijs’ (tbo), voor onbepaalde tijd, totdat het resultaat is behaald – een vakdiploma.

Deze helende maatregelen zullen niets uithalen als niet ook wordt gewerkt aan de opsporing. Aangevallen en geterroriseerde slachtoffers van misdaden spreken niet over de te lage straffen.

Zij worstelen met hoe aangifte te doen, met het feit dat hun aangifte niet wordt behandeld en dat de daders niet worden opgespoord. Soms raadt de politie aan om te verhuizen in plaats van aangifte te doen. Ook is het niet altijd gemakkelijk om het Openbaar Ministerie tot strafvervolging te bewegen.

We moeten de politie vrijspelen voor opsporing. We hebben wijkagenten nodig die zich ontwikkelen tot wijkrechercheurs – zich omscholen tot speurneuzen die alle criminelen bij naam kennen, weten met wie zij omgaan, in welke auto ze rijden, in welke kelders en boxen ze de buit opslaan en waar hun helers zitten. Voor de wijkagent is de informatie die hij heeft, zijn werkkapitaal. Hij hoeft geen sollicitatietrainingen te organiseren. En buurtbijeenkomsten bezoekt hij alleen als het recherche-informatie oplevert.

Tegelijkertijd moeten we parkeercontroleurs en milieucontroleurs – de ‘bijzondere opsporingsambtenaren’ – opleiden tot een nieuw type goedgeorganiseerde en -geüniformeerde handhavers. Deze gemeentebrigade kan rechtstreeks onder het gezag vallen van de burgemeester.

Laat dit type handhaver ook de autovernielingen en autodiefstallen opnemen, het hangen in portieken beboeten en optreden tegen wie vuilnis op straat gooit. De gemeentebrigadier treedt op in de hele stad, is goed getraind en zit stevig in het uniform. Weg met de T-shirts, de vesten en de variëteit aan halfbakken toezicht.

Ahmed Marcouch is woordvoerder veiligheid en justitie voor de PvdA in de Tweede Kamer.