Aldus

Dat is een privé-aangelegenheid tussen The Times en mijzelf.

Oud-commissaris Andy Hayman op de vraag waarom hij, nadat hij ontslag had genomen bij de politie, een baan als columnist kreeg bij een van Murdochs kranten.

U klinkt niet als de vasthoudende, vastberaden speurder die we hadden verwacht.

Kamerlid Steve McCabe tegen oud-commissaris John Yates, die in 2009 het afluisteronderzoek niet heropende.

Ik wil niet laatdunkend klinken, maar het was een kleine, fragmentarische gebeurtenis tussen alle gebeurtenissen die in Londen plaatsvonden in de nasleep van de aanslagen op 7 juli 2005.

Ian Blair, voormalig hoofdcommissaris van de Metropolitan Police, over waarom het eerste onderzoek zo snel werd afgerond.

Dit is een belangrijke wereldwijde organisatie (...) die in mijn ogen bewust probeerde het politieonderzoek tegen te werken.

Plv. commissaris Peter Clarke, die het oorspronkelijke onderzoek naar het afluisteren leidde, over News International.