Agent mag niet zichtbaar kruisje of hoofddoek dragen

Agenten mogen in diensttijd niet zichtbaar een kruisje of een hoofddoek dragen. In een nieuwe gedragscode van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie.

In de code staat dat de Nederlandse politie een “gezagsuitstralende, neutrale en veilige houding” moet hebben. Daarom moeten agenten volgens de code wegens hun “bijzondere positie” afstand nemen van:

  1. Zichtbare uiting(en) van (levens)overtuiging; religie; politieke overtuiging; geaardheid; beweging,vereniging of andere vorm van lifestyle, die afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid van de politiefunctie
  2. zichtbare accessoires die op enige wijze voor de politieambtenaar letsel kunnen opleveren
  3. zichtbare tatoeages, zichtbare piercings of andere zichtbare opzichtige lichaamsversieringen
  4. uitzonderlijke haardracht en/of haarkleur

De code zat er al aan te komen, maar de invoering werd vertraagd door de val van het kabinet-Balkenende IV en verzet bij de achterban van de politiebonden. Dat verzet richtte zich vooral tegen het invoeren van harde wetgeving. Daarom is gekozen voor een gedragscode die ruimte geeft voor overleg.

Geen hoofddoekje stond al in interne regels politie

In de interne regels van de politiekorpsen stond al dat agenten geen hoofddoekje mogen dragen. Agenten moeten er neutraal uitzien. Ditzelfde geldt al sinds 2001 voor rechters en officieren van justitie. Het was VVD-minister Korthals Altes die besloot dat de leden van de rechterlijke macht in functie geen uiting mochten geven aan hun persoonlijke overtuigingen.

Jan Willem van de Pol, secretaris van De Nederlandse Politiebond, zegt de code te ‘gedogen’:

“Wij willen ook als politie-organisatie een uniforme uitstraling hebben, maar er moet wel ruimte blijven voor eigen identiteit van agenten.”

Volgens Van de Pol verandert er in de praktijk weinig met de code, omdat agenten nu ook al niet bijvoorbeeld zichtbaar een kruisje of hoofddoek dragen. Hij zegt dat er wel uitzonderingen zijn. “Zo kan het in het kader van opsporingsonderzoek goed zijn om wel rond te lopen met een hoofddoek.”