Twee keer zoveel zwerfvuil

De bezuinigingen zijn overal voelbaar, tot in de kleinste gemeente. Wat zijn daar de concrete gevolgen van, voor bijvoorbeeld de ijsbaan en de kinderboerderij? Vandaag: de vuilnisbakken in Arnhem.

Arnhem wordt smoezeliger. De gemeenteraad heeft namelijk besloten 650 van de 1300 vuilnisbakken in de stad weg te halen.

Wethouder Margreet van Gastel (VVD), onder andere verantwoordelijk voor de openbare ruimte, was niet erg gelukkig met het besluit: „Het was zeker geen keuze van het college. Maar de gemeenteraad wilde onder meer graag de natuureducatie voor scholieren en de subsidie voor de Volksuniversiteit in stand houden. En daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen.”

Het stadscentrum wordt ontzien, aan het gebied waar veel toeristen komen worden nu eenmaal hogere eisen gesteld. Maar in de andere wijken zullen de gevolgen van het besluit ongetwijfeld zichtbaar worden: „Het onderhoudsniveau gaat van B naar C. In gewone taal kun je zeggen dat er niet alleen minder simpele vuilnisbakken op twee pootjes zullen zijn, zowel op straat als in parken, maar ook dat er minder vaak geveegd wordt.”

Het college verwacht dat er meer dan twee keer zoveel zwerfvuil op straat zal komen te liggen. Toch heeft de wethouder wel enig vertrouwen. Dat komt door ervaringen met afvalbakken op parkeerplaatsen, langs de provinciale wegen rond de stad: „Toen die werden weggehaald, was er ineens een stuk minder zwerfvuil, omdat mensen eerst de neiging hadden hun afval naast de bakken te zetten.”

Van Gastel koestert de hoop dat de bewoners van Arnhem in het vervolg wel twee keer zullen nadenken voordat ze hun afval op straat gooien: „We moeten ons misschien eens afvragen hoe normaal dat eigenlijk is. Als je een stukje chocolade eet, kun je de verpakking toch ook gewoon in je zak steken?”

Ingmar Vriesema

Maandag: voetbal in Oldenzaal, vandaag: vuilnisbakken in Arnhem, woensdag: buurthuis in Den Haag, donderdag: museum in Deurne, vrijdag: verslavingszorg in Leiden.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Onder de rubriek ‘crisis concreet’ (Nederland, 12 juli) stond de verkeerde auteursnaam. Jan Postma schreef deze aflevering.