Red Oost-Afrika

Een combinatie van uitgebleven regen en stijgende voedselprijzen leidt tot een voedselcrisis in Oost-Afrika. Oogsten zijn mislukt. Landbouwgrond is uitgedroogd. Vee is gestorven. Families zijn hun inkomen en hun voedselvoorraad kwijtgeraakt. Het is de ergste droogte in zestig jaar. Naar schatting 2,4 miljoen mensen hebben hulp nodig. Miljoenen kinderen zijn wanhopig. Ze hebben honger en dorst. Zonder hulp zullen kinderen sterven. De Hoorn van Afrika is bijna de buur van de EU. Wij zijn toch onze broeders hoeder?

P.A.F. Bakx

Tilburg